Santorini

Bájný ostrov

Řecké ostrovy patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším destinacím pro letní dovolenou u moře. Mezi ty zdaleka nejznámější bezesporu patří Kréta, Rhodos, Zakynthos nebo Kefalonia. Své místo na turistickém nebi si však drží i zbytky kaldery vulkánu s názvem Santorini. Jméno Santorini je používáno jak pro celé souostroví, které je tvořeno největším ostrovem Théra a menšími ostrůvky Thirasia, Nea Kameni, Palea Kameni a Aspronisi, tak i pro samotný ostrov Théra.

Sopečná exploze

Původně v minulosti, ještě před naším letopočtem, šlo o jeden ostrov velký ostrov. Ten byl už od starověku nazýván Théra. Zhruba před dvěma tisíci lety však došlo k mohutnému sopečném výbuchu, který Théru roztrhal. Historici se shodují, že výbuch na původní Théře má z velké části na svědomí zánik významné mínojské civilizace, která tou dobou vzkvétala na asi 100 kilometrů vzdáleném ostrově Kréta.

I když měl sopečný výbuch pro starověký ostrov Théra devastující účinky, současné Santorini z jeho následků těží. Souostroví je vymodelováno do podoby částečně zatopeného kráteru, lemovaného po okrajích překrásnými a svým způsobem drsnými útesy. A právě na jednom takovém útesu se nachází i hlavní město ostrova Santorini Fira. V jeho uličkách jsou pak pořizovány jedny z nejkrásnějších fotografií celého Egejského moře.

Ačkoli se po výbuchu většina vulkánu Santorini ponořila zpět do mořských vln, přímo v centru zaplaveného kaldery se nad hladinu vynořily dva lávové ostrůvky. Ty nesou název Palea Kameni a Nea Kameni. Z geologického hlediska jsou nejmladšími ostrovy ve Středomoří. V současné době platí vulkán Santorini za vyhaslý a sopečnou činnost zde připomíná už jen několik horkých pramenů, které jsou roztroušeny na více místech po celém souostroví.

Současná Thera

Nejvýznamnějším ostrovem souostroví Santorini je v dnešní době Théra. Jde o největší ostrov celého souostroví Santorini a také zde žijí prakticky všichni jeho obyvatelé. K trvalému pobytu na ostrově Santorini hlášeno něco málo přes patnáct tisíc obyvatel. Druhým obývaným ostrovem ze souostroví je Thirasia, na které bývá udáváno necelých pět stovek stálých obyvatel. Všechny zbylé ostrovy jsou neobydlené.

Historie

K největším osadám na ostrově Santorini patřily během starověku Thera a Akrotiri. Původní starověká Thira se rozkládá na východním pobřeží ostrova. Ruiny starověkého města jsou dodnes dobře patrné na útesech, pod nimiž se rozkládá oblíbená pláž Perissa. Vesnička Akrotiri je situována v jižní části ostrova na malém pevninské výběžku, směřujícím na západ.

Současné Santorini má mnoho společného se světově známými italskými Pompejemi. I tady se totiž do současné doby dochovaly, pohřbené pod sopečným popelem, budovy původních obyvatel. Zájemci o historii si tu mohou prohlédnout zachovalé zbytky takových staveb, jakými byla honosná obydlí a nebo sklady. Do dnešních dnů se zachovaly i krásné nástěnné malby. Ty však již nejsou na Santorini, nýbrž jsou součástí expozice v Národním archeologickém muzeu v Aténách.

Protože se během archeologických vykopávek nepodařilo najít věci a artefakty, které jsou obvykle objevovány a mezi něž patří šperky nebo nejrůznější ozdobné předměty, vědci se domnívají, že obyvatelé byli před výbuchem varováni stihli svůj nejcennější majetek zachránit. Protože se nenašly ani žádné lidské ostatky, předpokládá se, že původní ostrované stihli před výbuchem starověkou Thiru opustit.

Fira

Hlavním městem nejen ostrova Théra, ale celého souostroví Santorini, je až magická Fira. Toto město bývá někdy označováno též jako Thera. Ovšem pozor, starověká Thera a současná Thera spolu nemají nic společného. Současná Fira vyrostla na útesu přímo naproti ostrovu Nea Kameni na západním pobřeží Santorini. A právě Fira je tím místem, kde jsou ve svahu terasovitě rozesety typické bílé domky s modrými kupolemi. Jde o jednu z nejžádanějších destinací v celém Egejském moři a ubytovací kapacity ve městě Fira patří k vůbec nejdražším v celém Řecku.

Oia

Na severozápadním výběžku největšího ostrova Thera se rozkládá malá vesnička Oia. Ta je mnohými znalci Santorini označována za jednu z nejkrásnějších vesnic celého Egejského moře. Ačkoliv byla Oia zdevastovaná během minulého století ničivým zemětřesením, místním obyvatelům se podařilo ji obnovit do skoro původního stavu. Romanticky založení jedinci se zde budou cítit jako v pozemské ráji. Procházky křivolakými uličkami, podél kterých stojí tradičně natřené bílé domky s modrými okenicemi, zanechává v návštěvnících vesničky Oia hluboké emoce. K dokonalosti přispívá i možnost jen tak posedět či ochutnat něco dobrého z vynikající středomořské kuchyně v některé z tradičních taveren.

Thirasia

Turisté, trávicí svou dovolenou nebo jen pár dní na ostrově Santorini, se rádi účastní plaveb po souostroví. Během takového výletu lodě obvyklé kotví i u ostrůvku Thirasia. Thirasia je druhým největším ostrovem celého souostroví a spolu s největším Therou vytvářím kruhový tvar vrcholu dávného vulkánu. A podobně jako na největším ostrově Santorini shlíží z útesu město Fira na střed vulkánu, na Thirasii vyrostlo na zdejších útesech městečko Manolas. I ono je, podobně jako Fira, orientováno směrem tu středu kráteru na ostrůvky Palea Kameni a Nea kameni. Na rozdíl od protilehlé Firy si však Manolas a vlastně celá Thirasia uchovala svůj původní životní styl. Turisté zde tak mohou poznat, jak se na Santorini žilo v minulosti. Je ideálním místem pro všechny, kteří si chtějí dovolenou v Egejském moři užít postaru.

Východ ostrova

Ačkoliv jsem to nemusí na první pohled zdát, neboť většina fotografií a dokumentů ze Santorini zachycuje útesy, padající směrem do kaldery a nad nimi se tyčící město Fira, východním část ostrova je tvořena úrodnou nížinou. Ostrované tady pěstují vynikající vinnou révu, z níž je následně lisováno proslulé Vinsanto. To se vyrábí z hroznů sušených na přímém slunci.